TT-170 L

Popis

Malý temperační přístroj pro použití

 • s vodou do 90ºC
 • pro formy s hmotností od 1 kg do 50 kg 

Rozsah využití

 • Malé vstřikovací stroje
 • Malé válce, např. průměr 80 mm, délka 300 mm
 • Laboratorní využití

Navzdory svým rozměrům je tento přístroj určen ke stálému provozu i za těch nejtěžších provozních podmínek.

Rozsah teplot do 90°C s vodou
Regulace teploty mikroprocesorem řízený regulátor teploty MP-888 s vlastní optimalizací, s digitální indikací nastavené a skutečné teploty, s automatickou kontrolou teploty
Kontrola průtoku v tomto modelu není zabudována
Topný výkon 3 kW
Chladicí výkon 30 kW při 90°C
Výkon čerpadla motor 0,27 kW
Tlakový režim max. 2,8 bar / max. 28 l/min
Plnicí množství min. 3,5 litru, max. 5 litrů
Přípojky  
Pracovní médium ⅜˝ vnitřní závit BS
Chladicí voda ⅜˝ vnější závit BS, vstup s vodním filtrem ⅜” vnitřní závit BS
Rozměry délka 640 x šířka 200 x výška 490 mm, včetně podvozku
Hmotnost cca 36 kg naprázdno
Barva zinková šeď RAL 7001

Sériové vybavení

 • Digitální ukazatel průtoku a kontrola min. průtoku v l/min s přesností 0,1 litru.
 • Automatická kontrola teploty. Při odchylce skutečné teploty od teploty nastavené se aktivuje alarm.
 • Vnorné čerpadlo bez těsnění vyrobené z bronzi. Ukazatel tlaku (vestavěný tlakoměr).
 • Regulátor teploty s vlastní optimalizací a s digitálním ukazatelem skutečné a nastavené teploty. Vysoce přesná regulace po 0,1ºC. Možnost přestavení na ºF.
 • Přepínač externího a interního čidla teploty s konektorem pro externí čidlo.
 • Přepínání výkonu v jednotlivých fázích – nepotřebný topný výkon se automaticky vypne při dosažení požadované teploty, tj. k regulaci se používá pouze potřebný topný výkon.
 • Opatření eliminující účinky netěsnosti v pracovním okruhu – přístroj lze používat v tlakovém i sacím pracovním režimu. Při netěsnostech ve spotřebiči a při použití sacího režimu neuniká médium a lze bez problémů pokračovat v práci.
 • Automatické plnění vodou.
 • Časově limitované plnění vodou – zabraňuje nekontrolovanému plnění vodou v případě defektních hadic.
 • Korozivzdorný přístroj s dlouhou dobou životnosti.
 • Všechny části přístroje, přicházející do kontaktu s vodou, jsou vyrobeny z nerez oceli nebo z bronzi.
 • Bezpečnostní opatření
  1. 1. Kontrola úrovně hladiny: dvě kritické hodnoty. Při první z nich zazní předběžná výstraha, ale přístroj dále pracuje. Při druhé se přístroj vypíná z provozu.
  2. 2. Mechanický bezpečnostní termostat a elektronické omezení max. teploty pomocí regulátoru.
  3. 3. Hlavní spínač, jistič, oddělovací trafo a tepelná ochrana motoru čerpadla.
 • Zvuková signalizace v případě poruchy. Předběžná výstraha zazní trvalým tónem, ostatní poruchy jsou signalizovány přerušovaným tónem.
 • Podvozek.

Regulátor teploty MP-888

Elektronický regulátor teploty je možné přestavit ze ºC na ºF. Kromě toho jsou bez zvýšení ceny v regulátoru obsažena analogová rozhraní 0 – 10 V a 4 – 20 mA.

Mikroprocesorem řízený regulátor MP-888 náleží u všech temperačních přístrojů TOOL-TEMP ke standardnímu vybavení. Vlastní optimalizace tohoto regulátoru umožňuje velmi vysokou přesnost regulace i při vysokých teplotách a řídí se nastavenými teplotami nezávisle na spotřebiči.

Nastavená / požadovaná teplota: nastavitelná v desetinách stupně.

Skutečná teplota: indikovaná v desetinách stupně.

Průtok: indikace průtoku v l/min s přesností 0,1 l. Možnost přestavení na anglické nebo americké galony. Jakmile průtok klesne pod minimální hodnotu, aktivuje se alarm.

Kontrola průtoku v automatickém nebo manuálním režimu:

Automaticky: Regulátor měří skutečný průtok, automaticky vytváří minimální průtok a jakmile průtok klesne pod tuto hodnotu, aktivuje se alarm.

Manuálně: Minimální průtok lze nastavit manuálně. Když průtok klesne pod tuto hodnotu, aktivuje se alarm.