Technológie

Disponujeme vstrekovacími lismi značky Battenfeld s uzatváracou silou od 20 T do 210 T a prídavnými zariadeniami na sušenie, dávkovanie, chladenie, dopravu atď.

Stroj Uzatváracia sila [g PS]
 Battenfeld BA 200 CD 20 T 35 g
 Battenfeld BA 400 CDC 40 T 75 g
Battenfeld HM 40 40 T 75 g
Battenfeld TM 500/ 50 T 95 g
Battenfeld TM 1000/325 100 T 135 g
Battenfeld TM 1000/525 100 T 220 g
Battenfeld TM 1000/525 100 T 245 g
Battenfeld TM 2100/1000 210 T 395 g

Prídavné zariadenia

Sušička SOMOS 2 ks
Sušička MORETTO 2 ks
Nasávače materiálu   SIMAR , WITTMANN 5 ks
Drtiče odpadu  TRIA 2 ks
Drtič  odpadu   ZERMA , SP PLAST 2 ks
Dopravníky  VIRGINIO NASTRI 3 ks
Temperačné zariadenie   TOOL-TEMP 5 ks
Vyhrievanie horúcich vtokov   SYNVENTIVE 12x,  HASCO 3 ks
Chladiace zariadenie COREMA 50 kW 1 ks