TT-388

Popis

Výkonný temperační přístroj pro náročné zákazníky

TT-168 E, TT-168 H

 • s vodou do 90ºC (pro formy do 1200 kg)
 • s olejem do 150ºC (pro formy do 600 kg)

TT-168 E/A, TT-168 H/A 

 • s vodou do 90ºC (pro formy do 1800 kg)

Přístroj s elektronickou kontrolou průtoku, která funguje jak při práci s vodou, tak při práci s olejem, a to i v sacím pracovním režimu.

Leak stopper – opatření eliminující účinky netěsnosti v okruhu.

Leták PDF

Technické údaje TT-388:  Temperační přístroje s jedním okruhem

Model TT-388 Z/A TT-388 Z/A TT-388 Z/A TT-388 Z/A
Topný výkon 16 kW 24 kW 32 kW 48 kW
Přepínání stupňů 8/8/16 kW 8/16/24 kW 8/24/32 kW 8/8/16/16/48 kW
Rozsah teploty až 360°C s médiem Marlotherm SH / až 270°C s minerálním topným olejem
Regulace teploty mikroprocesorem řízený regulátor teploty MP-888 s vlastní optimalizací, s digitální indikací nastavené a skutečné teploty, s automatickou kontrolou teploty
Externí měření teploty ano ano ano ne
Kontrola průtoku elektronická, digitální ukazatel a automatická kontrola minimálního průtoku
Zastavení úniků ano ano ano ne
Vyprazdňování formy ano ano ano ne
Chladicí výkon cca 40 kW cca 40 kW cca 40 kW cca 70 kW
Výkon čerpadla motor 1,8 kW
Tlakový režim max. 5,5 bar / max. 100 l/min
Sací režim vakuum max. 9 m vodního sloupce
Plnicí objem 15 l 21 l 27 l 70 l
Kapacita expanzní nádrže 21 l 21 l 46 l 46 l
Expanzní objem 16 l 16 l 36 l 36 l
Přípojky        
Topný okruh ¾˝ vnitřní závit ¾˝ vnitřní závit ¾˝ vnitřní závit 1˝ vnitřní závit
Chladicí voda 1˝ vnější závit
Rozměry v mm
       
Délka x šířka x výška        
3 x 380 – 600 V 1300x480x1400  1300x480x1400 1300x480x1500 1300x720x1400
3 x 200 – 230 V 1300x480x1400 1300x480x1400 1300x480x1400 1600x800x1550
Hmotnost (naprázdno) cca 205 kg cca 215 kg cca 235 kg cca 345 kg
Barva zinková šeď RAL 7001

 

Technické údaje TT-388/2: Temperační přístroje se dvěma okruhy

Model TT-388/2 Z/A TT-388/2 Z/A TT-388/2 Z/A
Topný výkon 2 x 16 kW 2 x 24 kW 2 x 32 kW
Přepínání stupňů 2 x 8/8/16 kW 2 x8/16/24 kW 2 x 8/24/32 kW
Rozsah teploty až 360°C s médiem Marlotherm SH / až 270°C s minerálním topným olejem
Regulace teploty mikroprocesorem řízený regulátor teploty MP-888 s vlastní optimalizací, s digitální indikací nastavené a skutečné hodnoty, s automatickou kontrolou teploty
Externí měření teploty ano ano ano
Kontrola průtoku elektronická, s digitální indikací a automatickou kontrolou minimálního průtoku
Zastavení úniků ano ano ano
Vyprazdňování formy ano ano ano
Chladicí výkon cca 40 kW
Výkon čerpadla motor 1,8 kW
Tlakový režim max. 5,5 bar / max. 100 l/min
Sací režim vakuum max. 9 m vodního sloupce
Plnicí objem 30 l 42 l 54 l
Kapacita expanzní nádrže 46 l 46 l 46 l
Expanzní objem 36 l 36 l 36 l
Přípojky        
Topný okruh ¾˝ vnitřní závit ¾˝ vnitřní závit ¾˝ vnitřní závit
Chladicí voda 1˝ vnější závit 1˝ vnější závit 1˝ vnější závit
Rozměry v mm
       
Délka x šířka x výška        
3 x 380 – 600 V 1300x720x1400 1300x720x1400 1600x800x1400
3 x 200 – 230 V 1300x720x1400 1600x800x1550
Hmotnost (naprázdno) cca 335 kg cca 375 kg cca 420 kg
Barva zinková šeď RAL 7001

Temperační přístroje dodáváme pro všechna dostupná napětí od 3 x 200 V do 3 x 600 V a kmitočty 50/60 Hz. Přístroje odpovídají specifikacím UL/CSA.

Všechny modely mohou být dodány s digitálním rozhraním. Veškeré možnosti rozhraní lze nastavit přes regulátor MP-794 nebo MP-988. Nejsou tedy nutné žádné speciální karty. Naše regulátory již obsahují asi 30 různých digitálních rozhraní.

Sériové vybavení

 • Digitální ukazatel průtoku a kontrola min. průtoku v l/min s přesností 0,1 litru.
 • Automatická kontrola teploty. Při odchylce skutečné teploty od teploty nastavené se aktivuje alarm.
 • Přepínač externího a interního čidla teploty s konektorem pro externí čidlo.
 • Regulátor teploty s vlastní optimalizací a s digitálním ukazatelem skutečné a nastavené teploty. Vysoce přesná regulace po 0,1ºC. Možnost přestavení na ºF.
 • Automatické vyprazdňování formy.
 • Opatření eliminující účinky netěsnosti v pracovním okruhu – přístroj lze používat v tlakovém i sacím pracovním režimu. Při netěsnostech ve spotřebiči a při použití sacího režimu neuniká médium a lze bez problémů pokračovat v práci.
 • Tepelný výměník odolný vodnímu kameni vyrobený z nerez oceli.
 • Všechny části přístroje přicházející do kontaktu s vodou jsou vyrobeny z nerez oceli nebo z bronzi.
 • Topná tělesa zapínatelná ve stupních.
 • Nízké zatížení topných těles – nedochází ke karbonizaci oleje.
 • Vysokoteplotní čerpadlo pro teploty až 400°C. Hřídel čerpadla se třemi ložisky a speciálním mazáním. Vyvinula a vyrobila společnost TOOL-TEMP.
 • Olejový okruh s by-passem, který zajišťuje vnitřní cirkulaci v případě uzavřených ventilů.
 • Bezpečnostní opatření
  1. Kontrola úrovně hladiny: dvě kritické hodnoty. Při první z nich zazní předběžná výstraha, ale přístroj dále pracuje. Při druhé se přístroj vypíná z provozu.
  2. Mechanický bezpečnostní termostat a elektronické omezení max. teploty pomocí regulátoru.
  3. Hlavní spínač, jistič, oddělovací trafo a tepelná ochrana motoru čerpadla.
 • Alarm v případě poruchy. Předběžná výstraha zazní trvalým tónem, ostatní poruchy jsou signalizovány přerušovaným tónem.
 • Všechny poruchy jsou vizuálně indikovány.
 • Podvozek.

Uzavřený olejový okruh se zabudovanou expanzní nádrží. Nedochází ke karbonizaci oleje. Dlouhodobá životnost oleje je dána topnými tělesy s nízkým zatížením a vysokým průtokem. Odkapná vana pod expanzní nádrží brání znečištění přístroje v případě nesprávného plnění. Tento model je určen pro nejvyšší teploty s optimální bezpečností.

Temperační přístroje TOOL-TEMP nemusí být před vypnutím chlazeny.

Regulátor teploty MP-888

Elektronický regulátor teploty je možné přestavit ze ºC na ºF. Kromě toho jsou bez zvýšení ceny v regulátoru obsažena analogová rozhraní 0 – 10 V a 4 – 20 mA.

Mikroprocesorem řízený regulátor MP-888 náleží u všech temperačních přístrojů TOOL-TEMP ke standardnímu vybavení. Vlastní optimalizace tohoto regulátoru umožňuje velmi vysokou přesnost regulace i při vysokých teplotách a řídí se nastavenými teplotami nezávisle na spotřebiči.

Nastavená / požadovaná teplota: nastavitelná v desetinách stupně.

Skutečná teplota: indikovaná v desetinách stupně.

Průtok: indikace průtoku v l/min s přesností 0,1 l. Možnost přestavení na anglické nebo americké galony. Jakmile průtok klesne pod minimální hodnotu, aktivuje se alarm.

Kontrola průtoku v automatickém nebo manuálním režimu:

Automaticky: Regulátor měří skutečný průtok, automaticky vytváří minimální průtok a jakmile průtok klesne pod tuto hodnotu, aktivuje se alarm.

Manuálně: Minimální průtok lze nastavit manuálně. Když průtok klesne pod tuto hodnotu, aktivuje se alarm.