TT-508 X

Popis

Univerzální malý temperační přístroj pro použití

 • s vodou do 90ºC (pro formy do 600 kg)
 • s olejem do 150ºC (pro formy do 300 kg)

Leták PDF

Technické údaje

Topný výkon 48 kW přepojitelný ve stupních 16 / 16 / 16 kW automatické vypnutí přebytečného topného výkonu možnost volby přístroje s topným výkonem 24 kW
Rozsah teplot od 80°C do 300°C s médiem Marlotherm SH
  od 80°C do 250°C s topným olejem
Regulace teploty mikroprocesorem řízený regulátor teploty MP-888 s vlastní optimalizací, s digitální indikací nastavené a skutečné hodnoty, s automatickou kontrolou teploty
Kontrola průtoku elektronická, s digitální indikací a automatickou kontrolou minimálního průtoku
Spotřeba chladicí vody 110 l/min (min. spotřeba 40 l/min, v tom případě ale výrazné snížení chladicího výkonu)
Chladicí výkon max. 480 kW
Výkon čerpadla motor 4 kW
  max. 4 bar / max. 260 l/min
Plnicí množství 70 litrů
Expanzní nádrž zabudovaná v přístroji, objem 100 litrů, expanzní objem cca 70 litrů
Přípojky  
Olejový okruh přípojka příruby DN 32, příruba – vnější ø 140 mm, se 4 otvory ø 18 mm na kružnici 100 mm, doporučené těsnění 80 x 42 x 2 mm
Chladicí voda 1½˝ vnější závit
Rozměry délka 1710 x šířka 790 x výška 1540 mm, včetně podvozku
Hmotnost cca 520 kg naprázdno (cca 600 kg plný)
Barva zinková šeď RAL 7001

Sériové vybavení

 • Digitální ukazatel průtoku a kontrola min. průtoku v l/min s přesností 0,1 litru.
 • Automatická kontrola teploty. Při odchylce skutečné teploty od teploty nastavené se aktivuje alarm.
 • Vnorné čerpadlo bez těsnění vyrobené z bronzi. Ukazatel tlaku (vestavěný tlakoměr).
 • Regulátor teploty s vlastní optimalizací a s digitálním ukazatelem skutečné a nastavené teploty. Vysoce přesná regulace po 0,1ºC. Možnost přestavení na ºF.
 • Přepínač externího a interního čidla teploty s konektorem pro externí čidlo.
 • Přepínání výkonu v jednotlivých fázích – nepotřebný topný výkon se automaticky vypne při dosažení požadované teploty, tj. k regulaci se používá pouze potřebný topný výkon.
 • Opatření eliminující účinky netěsnosti v pracovním okruhu – přístroj lze používat v tlakovém i sacím pracovním režimu. Při netěsnostech ve spotřebiči a při použití sacího režimu neuniká médium a lze bez problémů pokračovat v práci.
 • Automatické plnění vodou.
 • Časově limitované plnění vodou – zabraňuje nekontrolovanému plnění vodou v případě defektních hadic.
 • Korozivzdorný přístroj s dlouhou dobou životnosti.
 • Všechny části přístroje, přicházející do kontaktu s vodou, jsou vyrobeny z nerez oceli nebo z bronzi.
 • Bezpečnostní opatření
  1. Kontrola úrovně hladiny: dvě kritické hodnoty. Při první z nich zazní předběžná výstraha, ale přístroj dále pracuje. Při druhé se přístroj vypíná z provozu.
  2. Mechanický bezpečnostní termostat a elektronické omezení max. teploty pomocí regulátoru.
  3. Hlavní spínač, jistič, oddělovací trafo a tepelná ochrana motoru čerpadla.
 • Zvuková signalizace v případě poruchy. Předběžná výstraha zazní trvalým tónem, ostatní poruchy jsou signalizovány přerušovaným tónem.
 • Podvozek.

Regulátor teploty MP-888

Elektronický regulátor teploty je možné přestavit ze ºC na ºF. Kromě toho jsou bez zvýšení ceny v regulátoru obsažena analogová rozhraní 0 – 10 V a 4 – 20 mA.

Mikroprocesorem řízený regulátor MP-888 náleží u všech temperačních přístrojů TOOL-TEMP ke standardnímu vybavení. Vlastní optimalizace tohoto regulátoru umožňuje velmi vysokou přesnost regulace i při vysokých teplotách a řídí se nastavenými teplotami nezávisle na spotřebiči.

Nastavená / požadovaná teplota: nastavitelná v desetinách stupně.

Skutečná teplota: indikovaná v desetinách stupně.

Průtok: indikace průtoku v l/min s přesností 0,1 l. Možnost přestavení na anglické nebo americké galony. Jakmile průtok klesne pod minimální hodnotu, aktivuje se alarm.

Kontrola průtoku v automatickém nebo manuálním režimu:

Automaticky: Regulátor měří skutečný průtok, automaticky vytváří minimální průtok a jakmile průtok klesne pod tuto hodnotu, aktivuje se alarm.

Manuálně: Minimální průtok lze nastavit manuálně. Když průtok klesne pod tuto hodnotu, aktivuje se alarm.